آپدیت دوتا در ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۴

آپدیت دوتا 2
توسط - موضوع آپدیت ها

آپدیت کمی دیروز برای دوتا آمد که به شرح زیر است

-اضافه شدن GameRules:IsCheatMode () API برای تشخیص دادن سرور های دارای sv_cheats 1 در بخش Custom Games
-رفع کرش فرمان Convars:RegisterConvar() API
-اضافه شدن فرمان SendToConsole() API به کلاینت

اشتراک گذاری

  • Facebook
نویسنده: NeVeRMinD دیگر مطالب ارسال شده توسط

ارسال یک پاسخ