تغییرات مپ ۶٫۸۵ دوتا ۲ به فارسی

6.85
توسط - موضوع آپدیت ها

تعدادی از تغییرات را در پست قبلی گذاشته بودیم. در این پست هم تغییرات رو کامل خواهید خواند

تغییرات گیم پلی :
– Purge از این پس به Summoned Unit ها Damage بیشتر نمیزند.
– Siege Creep ها از این پس مانند Unit های معمولی در مقابل لول ها و غیره عمل میکنند. ( مثلا Hook میشوند و یا Cold Snap میخورند.)
– Siege Creeps ها اکنون ۸۰% Magic Resistance دارند.
– Ancient Thunderhide لول جدیدی دارد ، War Drums Aura. این Aura به Unit های اطراف +۱۵ Attack Speed و +۱۵% Attack Damage می دهد.
– Ancient Black Drake لول جدیدی دارد ، Dragonhide Aura. این Aura به Unit های اطراف ۲ Armor میدهد و قابل Stack است. ( هر Ancient Black Drake به طور جداگانه لول خود را بر روی Unit های Friendly اعمال میکند.)
– درست کردن Passive های مقابل که با Break از کار نمی افتادند : Nethertoxin, Tidebringer, Essence Aura, Hunter in the Night, Poison Sting و لول های Unit Passive های Jungle.


HEROES

abaddon_dota2wiki.ir
Abaddon
– زمان آماده شدن Mist Coil از ۵ به ۴٫۵ ثانیه کاهش یافت
– میزان دمیج جذب شده از هم تیمی ها توسط Borrowed Time با Aghanim از ۳۵% به ۵۰% افزایش یافت.

alchemist_dota2wiki.ir
Alchemist
– دمیج Acid Spray از ۱۲/۱۶/۲۰/۲۴ به ۱۵/۲۰/۲۵/۳۰ افزایش یافت.
– پاداش Greevil’s Greed برای Bounty Rune از ۴ برابر به ۵ برابر افزایش یافت.

ancient_apparition_dota2wiki.ir
Ancient Apparition
– cast range اسپل Cold Feet از ۷۰۰ به ۷۰۰/۸۰۰/۹۰۰/۱۰۰۰ افزایش یافت.

antimage_sb
Anti-Mage
– فاصله‌ی Blink از ۱۰۰۰/۱۰۷۵/۱۱۵۰/۱۱۵۰ به ۹۲۵/۱۰۰۰/۱۰۷۵/۱۱۵۰ تغییر یافت.
– مدت زمان Stun توسط Mana Void از ۰٫۱/۰٫۲/۰٫۳ به ۰٫۱۵ تغییر یافت.

bane_sb
Bane
-زمان آماده شدن Enfeeble از ۱۰ به ۸ ثانیه کاهش یافت.
– مانای مورد نیاز Brain Sap از ۱۰۰/۱۲۵/۱۵۰/۱۷۵ به ۷۰/۱۰۰/۱۳۰/۱۶۰ کاهش یافت.
– باگی که باعث میشد روی هدف Fiend’s Grip گاهی وقت‌ها True Sight داده نشود برطرف شد.

batrider_dota2wiki.ir
Batrider
– دمیج بر ثانیه Flamebreak از ۵۰ به ۲۵/۳۰/۳۵/۴۰ کاهش یافت
– مدت زمان آسیب Flamebreak از ۱/۲/۳/۴ به ۳/۴/۵/۶ افزایش یافت.
– آپگرید Aghanim اضافه شد: Flaming Lasso علاوه بر هدف، نزدیک‌ترین هیروی یار در شعاع ۴۰۰ را هم میگیرد. هدف دوم متصل به هدف اولی است. همچنین باعث میشود این لول ۱۰۰ دمج بر ثانیه وارد کند.

bloodseeker_www.dota2wiki.ir
Bloodseeker
– محدوده‌ی Thirst از ۱۰۰->25 به ۷۵->25% تغییر کرد.
– هیل Bloodrage از ۲۵% به ۱۹/۲۱/۲۳/۲۵% کاهش یافت.

bounty_hunter_sb
Bounty Hounter
– Track تنها روی هیروی مورد اثر Vision میدهد و نه ناحیه اطرافش (مانند Thirst)
– پاداش gold به یارها از ۵۰/۱۰۰/۱۵۰ به ۴۰/۸۰/۱۲۰ کاهش یافت.

brewmaster_dota2wiki.ir
Brewmaster
– AOE لول Dispel Magic از یونیت Storm در Primal Spirit از ۲۰۰ به ۶۰۰ افزایش یافت.
– زمان آماده شدن Dispel Magic از ۸ به ۶ ثانیه کاهش یافت.
– زمان آماده شدن لول Hurl Bolder از یونیت Earth در Primal Spirit از ۷ به ۵ ثانیه کاهش یافت.

bristleback_sb
Bristleback
-آستانه‌ی دمج Quill Spray زده شده توسط Bristleback از ۲۵۰ به ۲۳۰ کاهش یافت.

centaur_dota2wiki.ir
Centaur Warrunner
– میزان بازگرداندن دمج از ۲۶/۳۴/۴۲/۵۰ به ۳۰/۴۲/۵۴/۶۶% از Strength افزایش یافت.

chaos_knight_dota2wiki.ir
Chaos Knight
– هرگاه ضربه کریتیکال Chaos Strike رخ دهد آرمور هدف ۵ واحد برای مدت ۸ ثانیه کاهش میابد (همانند desolator این کاهش آرمور قبل از اعمال damage است).
– دمیج Chaos Strike از ۱۵۰/۲۰۰/۲۵۰/۳۰۰% به ۱۲۵/۱۷۵/۲۲۵/۲۷۵% کاهش یافت.

chen_dota2wiki.ir
Chen
– Slow و افزایش دمج Penitence از ۱۴/۱۸/۲۲/۲۶% به ۱۵/۲۰/۲۵/۳۰% افزایش یافت.
– مانای مورد نیاز Test of Faith (Damage) از ۱۷۵ به ۹۰/۱۰۰/۱۱۰/۱۲۰ کاهش یافت.
– زمان آماده شدن Test of Faith (damage) از ۲۴ به ۱۶ ثانیه کاهش یافت.

clinkz_dota2wiki.ir
Clinkz
– زمان آماده شدن Strafe از ۴۵/۴۰/۳۵/۳۰ به ۴۰/۳۵/۳۰/۲۵ ثانیه کاهش یافت.

crystal_maiden_dota2wiki.ir
Crystal Maiden
– زمان آماده شدن Crystal Nova از ۱۵ به ۱۳ کاهش یافت.

dark_seer_dota2wiki.ir
Dark Seer
– Base Intelligence 2 واحد کاهش یافت.

dazzle_dota2wiki.ir
Dazzle
– مانای مورد نیاز Poison Touch از ۱۰۰/۱۱۵/۱۳۰/۱۴۵ به ۱۰۰ کاهش یافت.

death_prophet_dota2wiki.ir
Death Prophet
– تعداد روح‌های Exorcism از ۶/۱۳/۲۱ به ۸/۱۴/۲۱ افزایش یافت.

disruptor_dota2wiki.ir
Disruptopr
– زمان آماده شدن Thunder Strike از ۱۶ به ۱۲/۱۱/۱۰/۹ کاهش یافت.
– Thunder Strike تنها روی خود هدف vision میدهد.

doom_bringer_dota2wiki.ir
Doom
– دمیج و هیل Scorched Earth از ۱۲/۱۸/۲۴/۳۰ به ۱۲/۲۴/۳۶/۴۸ افزایش یافت.
– زمان آماده شدن LVL? Death از ۸ به ۷ ثانیه کاهش یافت.

dragon_knight_sb
Dragon Knight
– مدت زمان Buff لول Breathe Fire از ۸ به ۱۱ افزایش یافت.

drow_ranger_dota2wiki.ir
Drow Ranger
– دمج اضافه شده توسط Precision Aura از ۱۸/۲۴/۳۰/۳۶% به ۲۰/۲۶/۳۲/۳۸% افزایش یافت.
– زمان آماده شدن Precision Aura ز ۱۲۰ به ۱۰۰ کاهش یافت.

earthshaker_dota2wiki.ir
Earthshaker
– دمج Fissure از ۱۲۵/۱۷۵/۲۲۵/۲۷۵ به ۱۱۰/۱۶۰/۲۱۰/۲۶۰ کاهش یافت.

earth_spirit_sb
Earth Spirit
-Stone Remnant از این به بعد با double-click کردنش در مقابل شما کاشته میشود.

elder_titan_dota2wiki.ir
Elder Titan
– Echo Stomp AOEاز ۴۷۵ به ۵۰۰ افزایش یافت.
– مانای مورد نیاز Ancestral Spirit از ۱۱۰ به ۸۰/۹۰/۱۰۰/۱۱۰ کاهش یافت.
– اتک دمج Ancestral Spirit به ازای هر creep از ۳/۶/۹/۱۲ به ۶/۹/۱۲/۱۵ افزایش یافت.
– Natural Order aura sticky duration ( میزان باقی ماندن افکت پس از خارج شدن از AOE) از ۰٫۵ به ۱ افزایش یافت.

enchantress_dota2wiki.ir
Enchantress
– تعداد wisp در Nature’s Attendants از ۳/۵/۷/۹ به ۴/۶/۸/۱۰ افزایش یافت.
– Impetus دیگر Unique Attack Modifier نیست.

enigma_dota2wiki.ir
Enigma
– زمان کست Midnight Pulse از ۰٫۲ به ۰٫۱ کاهش یافت.
– ناحیه اثر Midnight Pulse از ۶۰۰ به ۵۵۰ کاهش یافت.
– شعاع Black Hole از ۴۰۰ به ۴۲۰ افزایش یافت.

gyrocopter_sb
Gyrocopter
– دمج به ازای هر Rocket در Rocket Barrage از ۸/۱۳/۱۸/۲۳ به ۷/۱۲/۱۷/۲۲ کاهش یافت.
– Call Down Slow دیگر روی Spell Immunity اثر نمیکند.

huskar_dota2wiki.ir
Huskar
– Magic Resistance دریافت شده از Berseker’s Blood به ازای هر stack از ۴/۵/۶/۷ به ۳/۴/۵/۶ کاهش یافت.

invoker_dota2wiki.ir
Invoker
– رشد Intelligence از ۳٫۲ به ۴ افزایش یافت.
– دمج و اسپید اضافه شده توسط Alacrity از ۲۰->80 به ۳۰->90 افزایش یافت.
– Aghanim’s Scepter به هر لول Quas,Wex,Exort یکی اضافه میکند. ( برای مثال اگر Quas لول ۴ داشته باشید، لول ۵ میشود)
– Deafening Blast در بیشترین لول نشانگر عادی هدفگیری را نشان میدهد ( اما همچنان مثل قبل اثر میکند)

jakiro_dota2wiki.ir
Jakiro
– سرعت Dual Breath’s fiery wave اکنون با Icy Wave برابر است ، از ۸۵۰ به ۱۰۵۰ افزایش یافته است.
– Dual Breath damage از ۱۶/۲۶/۵۶/۷۶ به ۲۰/۴۰/۶۰/۸۰ افزایش یافته است.
– Ice Path range از ۱۱۰۰ به ۱۲۰۰ افزایش یافته است.

juggernaut_dota2wiki.ir
Juggernaut
– Blade Fury damage از ۸۰/۱۰۰/۱۲۰/۱۴۰ به ۸۰/۱۰۵/۱۳۰/۱۵۵ افزایش یافته است.

keeper_of_the_light_dota2wiki.ir
Keeper Of The Light
– Chakra Magic spell cooldown reduction از ۱/۲/۳/۴ به ۲/۳/۴/۵ افزایش یافته است. ( کاهنده Cooldown لول.)

kunkka_dota2wiki.ir
Kunkka
– Tidebringer damage از ۱۵/۳۰/۴۵/۶۰ به ۲۰/۳۵/۵۰/۶۵ افزایش یافته است.
– X Marks the Spot cast range از ۳۵۰/۵۵۰/۷۵۰/۱۰۰۰ به ۴۰۰/۶۰۰/۸۰۰/۱۰۰۰ تغییر یافته است.
– X Marks the Spot cooldown از ۱۹/۱۶/۱۳/۱۰ به ۲۶/۲۰/۱۴/۸ تغییر یافته است.
– Ghost Ship cast point از ۰٫۴ به ۰٫۳ کاهش یافته است.

legion_commander_sb
Legion Commander
– Base Damage هیرو ۴ واحد افزایش یافته است.
– Overwhelming Odds cooldown از ۱۸ به ۱۵ کاهش یافته است.
– Press The Attack cast time از ۰٫۳ به ۰٫۲ کاهش یافته است.
– درست شدن باگی که Legion Commander بعد از تمام شدن Duel به طور خودکار به Unit های اطراف به جای هیرو Duel شده Attack میداد.

leshrac_dota2wiki.ir
Leshrac
– Base Damage هیرو ۴ واحد کاهش یافته است.
– محدوده پرش Lightning Storm از ۶۵۰ به ۴۷۵ کاهش یافته است.
– Lightning Storm Damage از ۸۰/۱۴۰/۲۰۰/۲۶۰ به ۵۰/۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰ کاهش یافته است.

lich_dota2wiki.ir
Lich
– Sacrifice دیگر به هیروهای حریف در منطفه Experience نمیدهد.
– Chain Frost projectile speed از ۷۵۰ به ۸۵۰ افزایش یافته است. ( سرعت حرکت Chain Frost )
– Chain Frost attack speed slow از ۲۰ به ۳۰ افزایش یافته است.

life_stealer_dota2wiki.ir
Lifestealer
– Rage cooldown از ۱۹ به ۱۶ کاهش یافت.
– Infest and Control بر روی Ancient Unit ها نیز قابل اجرا است.

lina_sb
Lina
– Light Strike Array damage از ۱۲۰/۱۶۰/۲۰۰/۲۴۰ به ۸۰/۱۲۰/۱۶۰/۲۰۰ کاهش یافت.
– Laguna Blade damage از ۴۵۰/۶۷۵/۹۵۰ به ۴۵۰/۶۵۰/۸۵۰ کاهش یافت.

lion_dota2wiki.ir
Lion
– Finger of Death Aghanim’s Scepter upgrade area of effect از ۲۰۰ به ۳۰۰ افزایش یافت.

lone_druid_dota2wiki.ir
Lone Druid
– Summon Spirit Bear cooldown از ۱۸۰/۱۶۰/۱۴۰/۱۲۰ به ۱۲۰ کاهش یافت.
– Battle Cry bonus damage از ۶۰/۹۰/۱۲۰ به ۹۰/۱۲۰/۱۵۰ افزایش یافت.
– Battle Cry bonus armor از ۶/۱۲/۱۸ به ۱۰/۱۵/۲۰ افزایش پیدا کرد.

luna_dota2wiki.ir
Luna
– دریافت Strength در هر لول از ۱٫۹ به ۲٫۲ افزایش پیدا کرد.
– Eclipse cooldown از ۱۶۰/۱۵۰/۱۴۰ به ۱۴۰ کاهش یافت.
– شمارش Beam های Eclipse Aghanim’s Scepter از ۶/۱۰/۱۴ به ۶/۱۲/۱۸ افزایش یافت.

lycan_dota2wiki.ir
Lycan
– دریافت Strength در هر لول از ۲٫۷۵ به ۳ افزایش پیدا کرد.
– شانس Shapeshift critical strike از ۳۰% به ۳۰/۳۵/۴۰% افزایش پیدا کرد.

magnataur_dota2wiki.ir
Magnus
– Empower cooldown از ۱۲ به ۸ کاهش پیدا کرد.

medusa_dota2wiki.ir
Medusa
– دزدیدن مانا و افزایش Mystic Snake Damage با هربار پرش ، از ۲۵% به ۳۰% افزایش یافت.

mirana_dota2wiki.ir
Mirana
– دریافت Agility در هر لول از ۲٫۷۵ به ۳٫۳ افزایش یافت.
– Range گشتن Starstorm برای Target دوم از ۳۲۵ به ۴۲۵ افزایش یافت.

morphling_dota2wiki.ir
Morphiling
– دریافت Agility در هر لول از ۳ به ۳٫۴ افزایش پیدا کرد.
– Adaptive Strike damage از ۲۰/۴۰/۶۰/۸۰ به ۵۰/۶۰/۷۰/۸۰ تغییر پیدا کرد.
– Hybrid دیگر هنگامی که یک Replicate وجود دارد Morphiling را پنهان نمیکند و قابلیتهایش را محدود نمیکند.

naga_siren_dota2wiki.ir
Naga Siren
– Rip Tide damage از ۱۳۰/۱۶۰/۱۹۰/۲۲۰ به ۱۰۰/۱۴۰/۱۸۰/۲۲۰ تغییر پیدا کرد.
– Song of the Siren Aghanim’s Scepter heal از ۶% به ۸% افزایش یافت.

furion_dota2wiki.ir
Nature’s Prophet
– Sprout cast time از ۰٫۵ به ۰٫۳۵ کاهش پیدا کرد.
– Sprout mana cost از ۱۰۰/۱۲۰/۱۴۰/۱۶۰ به ۷۰/۹۰/۱۱۰/۱۳۰ کاهش پیدا کرد.
– سرعت Nature’s Call Treants از ۳۰۰ به ۳۲۵ افزایش یافت.
– محدوده دید Nature’s Call Treants از ۱۲۰۰ به ۱۰۰۰ کاهش یافت.
– Greater Treant Base Attack Time از ۱٫۷۵ به ۱٫۰ کاهش یافت.
– Wrath of Nature Aghanim’s Scepter اکنون با برخورد به هر Buff , Unit ای ۴ ثانیه ای برروی آنها میگذارد و اگر در طول این ۴ ثانیه Unit بمیرد ، Treant های اضافه به وجود میایند.

necrolyte_sb
Necrophos
– Death Pulse damage از ۷۵/۱۲۵/۲۰۰/۲۷۵ به ۱۲۵/۱۷۵/۲۲۵/۲۷۵ افزایش یافت.
– Heartstopper Aura دیگر اثری برروی Ancient Creep ها نمیگذارد.
– Sadist health regen از ۱/۲/۳/۴ به ۱/۲/۳/۶ افزایش یافت.
– Sadist mana regen از ۲/۴/۶/۱۰ به ۲/۴/۶/۱۲ افزایش یافت.

night_stalker_www.dota2wiki.ir
Night Stalker
– Base Health Regen از ۰٫۲۵ به ۲ افزایش یافت.

nyx_assassin_www.dota2wiki.ir
Nyx Assassin
– Burrow Impale cooldown از ۹ به ۷ کاهش یافت.
– Burrow ( لول جدید با آقانیم ) Impale و Mana Burn bonus range از ۵۰% به ۷۵% افزایش یافت.
– Vendetta duration از ۲۵/۳۵/۵۰ به ۴۰/۵۰/۶۰ افزایش یافت.

ogre_magi_www.dota2wiki.ir
Ogre Magi
– Base Armor هیرو ۱ واحد افزایش یافت.
– Bloodlust attack speed bonus از ۲۰/۳۰/۴۰/۵۰ به ۳۰/۴۰/۵۰/۶۰ افزایش یافت.
– BloodLust قابل Cast برروی Tower ها شد.
– درست کردن باگی که Multicast Bloodlust هیروهای Friendly Spell Immune را دربر نمیگرفت.

omniknight_www.dota2wiki.ir
OmniKnight
– Purification cast point از ۰٫۴ به ۰٫۲۵ کاهش یافت.

oracle_sb
Oracle
– Fortune’s End cast time از ۰٫۳ به ۰ کاهش یافت.
– Fortune’s End cast range از ۶۵۰ به ۸۵۰ افزایش یافت.
– Fortune’s End radius از ۲۱۵ به ۳۰۰ افزایش یافت.
– Fortune’s End damage از ۷۵/۱۵۰/۲۲۵/۳۰۰ به ۹۰/۱۲۰/۱۵۰/۱۸۰ تغییر پیدا کرد.
– Fortune’s End cooldown از ۱۲ به ۱۵/۱۲/۹/۶ تغییر پیدا کرد.
– Fate’s Edict دیگر Incoming Non-Magic Damage را برروی Target زیاد نمیکند.
– Fate’s Edict از این پس از قوانین معمولی purgability تبعیت میکند.
– Purifying Flames cooldown از ۲٫۵ به ۲٫۲۵ کاهش پیدا کرد.

obsidian_destroyer_www.dota2wiki.ir
Outworld Devourer
– دریافت Strength در هر لول از ۱٫۸۵ به ۲٫۳ افزایش پیدا کرد.
– Sanity’s Eclipse از این پس ، ۴۰% از Max Mana هیرو های Target را میسوزاند.
– Sanity’s Eclipse دیگر مانا هیروهای Magic Immune را نمیسوزاند.
– Sanity’s Eclipse از ۶۰۰/۶۵۰/۷۰۰ به ۷۰۰ افزایش یافت.
– Sanity’s Eclipse با آقانیم دیگر Range بیشتر نمیگیرد.

phantom_assassin_www.dota2wiki.ir
Phantom Assassin
– Stifling Dagger اکنون Attack Effect هیرو را برروی Target اعمال میکند. ( مثلا اگر Desolator داشته باشید با زدن Dagger به یک Desolator Effect , Target برروی Target اعمال میشود. همچنین Effect هایی که بر اساس شانس هستند ، با همان شانس امکان اعمال شدن با Stifling Dagger را دارند.)
– Blur دیگر تاخیر ۰٫۷۵ ثانیه ای ندارد.

phantom_lancer_www.dota2wiki.ir
Phantom Lancer
– دریافت Agility در هر لول از ۳ به ۲٫۶ کاهش پیدا کرد.
– Doppelganger cast time از ۰ به ۰٫۱ افزایش یافت.

phoenix_sb
Phoenix
– Sun Ray max health damage per second از ۱/۲/۳/۴% به ۱٫۲۵/۲٫۵/۳٫۷۵/۵% افزایش پیدا کرد.

puck_sb
Puck
– سرعت Illusory Orb از ۶۰۰ به ۶۵۰ افزایش یافت. ( مسیر طی شده Orb نیز از ۱۸۰۰ به ۱۹۵۰ برای دست نخوردن Time لول افزایش یافت.)
– Illusory Orb cooldown از ۱۲ به ۱۱ ثانیه کاهش پیدا کرد.
– Dream Coil cooldown از ۸۵ به ۷۵ کاهش پیدا کرد.

pudge_www.dota2wiki.ir
Pudge
– Rot damage از ۳۵/۶۰/۸۵/۱۱۰ به ۳۰/۶۰/۹۰/۱۲۰ تغییر پیدا کرد.
– Rot move slow از ۲۰/۲۲/۲۴/۲۶% به ۲۷% افزایش پیدا کرد.

pugna_www.dota2wiki.ir
Pugna
– سرعت اولیه هیرو از ۳۲۰ به ۳۳۰ افزایش پیدا کرد.
– Nether Ward اکنون قابل گذاشتن در فاصله ۱۵۰ Unit از هیرو است. ( قبلا با زدن لول ، Nether Ward جلوی هیرو گذاشته میشد.)
– Life Drain damage/steal per second از ۱۵۰/۱۸۵/۲۲۰ به ۱۵۰/۲۰۰/۲۵۰ افزایش یافت.

queenofpain_www.dota2wiki.ir
Queen of Pain
– Sonic Wave Damage از ۲۹۰/۳۹۰/۴۹۰ به ۲۹۰/۳۸۰/۴۷۰ کاهش یافته است.
– Aghanim’s Scepter Damage از ۳۲۵/۴۵۰/۵۷۵ به ۳۲۵/۴۴۰/۵۵۵ کاهش یافته است.

razor_sb
Razor
– Static Link از این پس بجای دزدیدن Damage در هر ثانیه ، در طول مدت خود Damage را به آرامی میدزدد.

riki_www.dota2wiki.ir
Riki
– Permanent Invisibility health regen از ۴/۵/۶/۷ به ۶/۸/۱۰/۱۲ افزایش یافت.

sand_king_www.dota2wiki.ir
Sand King
– Caustic Finale debuff expire damage از ۳۰% به ۵۰% افزایش یافت.
– Caustic Finale debuff slow از ۲۰% به ۲۵% افزایش یافت.

shadow_demon_www.dota2wiki.ir
Shadow Demon
– Shadow Poison cooldown از ۲٫۷۵ به ۲٫۵ کاهش یافت.

shadow_shaman_www.dota2wiki.ir
Shadow Shaman
– Shackles cooldown از ۱۶ به ۱۰ کاهش پیدا کرد.
– Damage کلی Shackle از ۱۲۰/۱۶۰/۱۶۰/۲۰۰ به ۱۲۰/۱۸۰/۲۴۰/۳۰۰ افزایش پیدا کرد.

silencer_www.dota2wiki.ir
Silencer
– درست کردن باگ ای که شمارش معکوس Last Word قابل Purge نبود.

skywrath_mage_www.dota2wiki.ir
Skywrath Mage
– Concussive Shot cooldown از ۲۰/۱۸/۱۶/۱۴ به ۱۸/۱۶/۱۴/۱۲ کاهش یافت.
– Mystic Flare دیگر Damage خود را با هیرو های Spell Immune قسمت نمیکند.

slardar_www.dota2wiki.ir
Slardar
– Sprint از این پس phased movement به همراه دارد. ( از میان Unit ها قابل عبور میشود.)
– Sprint cooldown از ۲۳ به ۱۷ کاهش پیدا کرد.
– مدت Sprint از ۱۶ به ۱۲ کاهش پیدا کرد.

sniper_dota2wiki.ir
Sniper
– تاخیر Shrapnel از ۱٫۴ به ۱٫۲ کاهش پیدا کرد.

spectre_dota2wiki.ir
Spectre
– Desolate اکنون برروی Non-Hero Unit های تنها نیز کار میکند.

spirit_breaker_dota2wiki.ir
Spirit Breaker
– Greater Bash از این پس به صورت Random Chance است

storm_spirit_sb
Storm Spirit
– Static Remnant mana cost از ۷۰/۸۰/۹۰/۱۰۰ به ۱۰۰ افزایش یافته است.
– Static Remnant unobstructed vision از ۸۰۰ به ۶۰۰ کاهش یافته است.
– Ball Lightning base mana cost از ۱۵ + ۷% به ۳۰ + ۸% افزایش یافته است.

sven_dota2wiki.ir
Sven
– Intelligence اولیه هیرو ۲واحد افزایش یافته است.
– Great Cleave damage از ۲۰/۳۵/۵۰/۶۵ به ۳۰/۴۲/۵۴/۶۶% افزایش پیدا کرده است.

techies_sb
Techies
– Mine ها در صورت نابودی دیگر منفجر نمیشوند.
– Mine ها میتوانند توسط Quelling Blade/BattleFury نابود شوند.
– نابودی Mine ها اکنون ۱۰ Gold به همراه دارد.
– Cool Down و Land Mine Mana Cost ها ۵۰% کاهش یافته است.
– Land Mine Damage ها ۵۰% کاهش یافته است.
– Land Mine ها دیگر محدودیت تعداد ندارند.
– Land Mine ها و Statis Trap ها دیگر کمپ های Jungle را Block نمیکنند.
– دیگر نمیشود Mine ها را دقیقا روی هم گذاشت.

terrorblade_sb
Terrorblade
– به طور موقت از Captain’s Mode حذف شده است.
– Reflection از این پس تمام هیرو های دشمن در فاصله ۹۰۰unit را تحت تاثیر قرار میدهد.
– Reflection attack and move slow از ۶۰% به ۲۵% کاهش یافت.
– Reflection cooldown از ۲۲/۱۸/۱۴/۱۰ به ۲۲/۲۰/۱۸/۱۶ تغییر یافت.
– Conjure Image illusions اکنون برای هیروهای حریف به عنوان Illusion شناخته میشوند. ( مانند Illusion های Wall of Replica هیرو Dark Seer.)
– Conjure Image cast point از ۰٫۵ به ۰٫۱۵ کاهش پیدا کرد.
– Metamorphosis اکنون Aura ای در فاصله ۹۰۰unit ای هیرو قرار میدهد و Illusion های دیگر هیرو را به حالت خود هیرو در میاورد.( اگر Terrorblade به حالت Demon برود و به فاصله ۹۰۰Unit یکی از Illusion های خود برود ، آن Illusion نیز به حالت Demon تبدیل میشود.)
– Sunder cast range از ۳۲۵ به ۵۵۰ افزایش یافت.
– میزان حداقل Hp باقی مانده در Sunder از ۲۰% به ۲۵% افزایش یافت.

tidehunter_dota2wiki.ir
Tide Hunter
– Gush armor reduction از ۲/۳/۴/۵ به ۳/۴/۵/۶ افزایش پیدا کرد.

shredder_dota2wiki.ir
Timbersaw
– Whirling Death cooldown از ۸ به ۶ کاهش یافت.

tinker_sb
Tinker
– مدت Rearm channel از ۳/۲/۱ به ۳/۱٫۵/۰٫۷۵ کاهش پیدا کرد.

tiny_dota2wiki.ir
Tiny
– مقدار Strength اولیه هیرو از ۲۴ به ۲۶ افزایش یافت.
– مقدار Intelligence اولیه هیرو از ۱۴ به ۱۷ افزایش یافت.

treant_dota2wiki.ir
Treant Protector
– Leech Seed mana cost از ۱۴۰ به ۱۰۰/۱۱۰/۱۲۰/۱۳۰ کاهش یافت.

troll_warlord_dota2wiki.ir
Troll Warlord
– Fervor attack speed به ازای هر Stack از ۱۶/۲۲/۲۸/۳۴ به ۲۰/۲۵/۳۰/۳۵ افزایش یافت.

tusk_dota2wiki.ir
Tusk
– Ice Shards mana cost از ۹۰ به ۱۰۰/۱۰۵/۱۱۰/۱۱۵ افزایش پیدا کرد.
– حداکثر زمان آماده سازی Snow Ball از ۴ به ۳ ثانیه کاهش یافت.
– Frozen Sigil از این پس هدف های Spell Immune را تحت تاثیر قرار نمیدهد.
– Aghanim’s Scepter Walrus Kick از این پس دارای ۲۰۰ Damage است.

undying_sb
Undying
– Aghanim’s Scepter دیگر Flesh Golem را قوی نمیکند.
– Aghanim’s Scepter لول Decay هیرو را تقویت میکند ، Strength Steal را از ۴ به ۱۰ افزایش میدهد.
– Tombstone Zombie Attack Damage از ۴۱ به ۳۵ کاهش یافته است.
– Tombstone دیگر تعداد مشخصی Attack از هیرو ها برای نابودی میخواهد ; ۳/۴/۵/۷٫
– Soul Rip اکنون میتواند ۱/۲/۳/۴ Health را به Tombstone بازگرداند.

ursa_sb
Ursa
– دریافت Strength در هر لول از ۲٫۹ به ۲٫۷ کاهش یافت.
– Earthshock cooldown از ۶ به ۵ کاهش یافت.
– مضرب fury swipes با Enrage از ۱٫۵/۲/۲٫۵ به ۱٫۵/۱٫۷۵/۲ کاهش یافت.
– Enrage cooldown از ۵۰/۴۵/۴۰ به ۵۰/۴۰/۳۰ کاهش یافت.

vengefulspirit_dota2wiki.ir
Vengeful Spirit
– دریافت Agility در هر لول از ۲٫۸ به ۳٫۳ افزایش یافت.
– سرعت اولیه هیرو از ۲۹۵ به ۳۰۰ افزایش یافت.

venomancer_dota2wiki.ir
Venomancer
– Poison Sting damage از ۵/۱۰/۱۵/۲۰ به ۶/۱۲/۱۸/۲۴ افزایش یافت.
– Poison Sting از این پس به صورت معمولی برروی Illusion ها عمل میکند.
– Poison Nova damage در هر ثانیه از ۳۶/۵۸/۸۱ به ۳۰/۵۵/۸۰ کاهش یافت. ( Aghanim’s Scepter damage در هر ثانیه از ۵۸/۸۱/۱۰۸ به ۶۰/۸۵/۱۱۰ افزایش کرد.)
– مدت Poison Nova از ۱۲/۱۴/۱۵/۱۶ به ۱۶ افزایش پیدا کرد.

viper_dota2wiki.ir
Viper
– دریافت Agility در هر لول از ۲٫۵ به ۲٫۹ افزایش پیدا کرد.
– Corrosive Skin slow دیگر Target های Spell Immune را تحت تاثیر قرار نمیدهد.

visage_dota2wiki.ir
Visage
– Familiar’s Stone Form area of effect از ۳۲۵ به ۳۴۰ افزایش یافت.

warlock_dota2wiki.ir
Warlock
– Golem ها دیگر با Purge نابود نمیشوند.

weaver_sb
Weaver
– The Swarm mana cost از ۱۰۰ به ۷۰/۸۰/۹۰/۱۰۰ تغییر پیدا کرد.
– The Swarm cooldown از ۳۶/۳۳/۳۰/۲۷ به ۳۵/۳۰/۲۵/۲۰ کاهش پیدا کرد.

winter_wyvern_sb
Winter Wyvern
– Winter Curse دیگر Target های Spell Immune اطراف هیروی دشمن را تحت تاثیر قرار نمیدهد. ( هنوز هدف اصلی را حتی با وجود Spell Immunity تحت تاثیر قرار میدهد.)

witch_doctor_sb
Witch Doctor
– Death Ward damage از ۶۰/۹۰/۱۲۰ به ۶۰/۱۰۵/۱۵۰ افزایش یافت. ( Damage اش با Aghanim’s Scepter Upgrade برابر شد.)
– Death Ward دیگر در لول ۳ به Target های اضافی برخورد نمیکند. ( با آقانیم هنوز ۴ Bounce دارد.)

Wraith_king_sb
Wraith King
– Damage اولیه هیرو ۷ واحد افزایش یافت.
– Vampiric Aura در صورت بودن Wraith King در Fog Of war یا Invisibility ، افکت Heal را برروی Unit ها نشان نمیدهد.
– تاخیر مردن هیرو های یار در Reincarnation Aghanim’s Scepter از ۵ به ۷ افزایش یافت.
– Reincarnation Aghanim’s Scepter Aura برای هیروهای یار اکنون در حین Reincarnation نیز برقرار است.


ITEMS

– آیتم های Clarity Potion,Mango و Healing Salve اکنون مانند Bottle عمل میکنند. با کلیک معمولی برروی خود و با نگه داشتن control ، برروی Target دیگری Cast میشوند.

aegis_lg
Aegis of the Immortal
– Aegis از این پس بعد از مرگ ، در لحظه شمار زنده شدن ، در اطراف محل مرگ به تیم vision میدهد. ( مانند
Wraith King Reincarnation )

40px-Bloodstone_icon
BloodStone
– کم کردن زمان Spawn دوباره هیرو از ۴ ثانیه به ازای هر Charge به ۳ ثانیه کاهش یافت.
– Bloodstone دیگر هنگام مرگ هیرو از هیرو GOLD کم نمیکند. ( اثری برروی از دست دادن gold ندارد.)
– Bloodstone دیگر در محل مرگ Vision نمیدهد و به هیرو Experience نمیدهد.

40px-Bottle_icon
Bottle
– دریافت Mana/Health از ۱۳۵/۷۰ به ۱۱۰/۷۰ کاهش پیدا کرد.

crimson_guard_lg
Crimson Guard
– قیمت Recipe از ۸۲۵ به ۶۰۰ کاهش پیدا کرد.

diffusal_blade_lg
Diffusal Blade
– Purge Cooldown از ۸ به ۰ کاهش پیدا کرد.

ancient_janggo_lg
Drum of Endurance
– Endurance active buff attack speed از ۲۰ به ۲۵ افزایش یافت.

40px-Dust_of_Appearance_icon
Dust of Appearance
– Cooldown از ۶۰ به ۳۰ کاهش یافت.

enchanted_mango_lg
Enchanted Mango
– قیمت از ۱۵۰ به ۱۲۵ کاهش یافت.
– Cast range از ۲۵۰ به ۴۰۰ افزایش یافت.

ethereal_blade_lg
Ethereal Blade
– Ether Blast cooldown از ۳۰ به ۲۰ کاهش یافت.

cyclone_lg
Eul’s Scepter of Divinity
– Cyclone cast range از ۷۰۰ به۵۷۵ کاهش یافت.

guardian_greaves_lg
Guardian Greaves
– Mend cooldown از ۴۵ به ۴۰ ثانیه کاهش یافت.

glimmer_cape_lg
Glimmer Cape
– زمان محو کردن Glimmer از ۰٫۴ به ۰٫۶ افزایش یافت.
– Glimmer Buff اکنون قابل Purge کردن است.
– Glimmer buff magic resistance از ۵۵% به ۴۵% کاهش یافت.
– Glimmer buff cast range از ۹۰۰ به ۸۰۰ کاهش یافت.
– Glimmer buff mana cost از ۱۳۰ به ۱۱۰ کاهش یافت.
– Glimmer برروی هدف مورد نظر اکنون جلوه و افکت دیداری بیشتری دارد.

heart_lg
Heart of Tarrasque
– بازیابی Health در هر ثانیه از ۳٫۲۵ به ۴% افزایش یافت.

heavens_halberd_lg
Heaven’s Halberd
– میتواند از هم باز شود. ( Disassemble )

40px-Helm_of_the_Dominator_icon
Helm of the Dominator
– از این پس Health هدف Dominate شده حداقل ۱۴۰۰ است.

helm_of_iron_will_lg
Helm of Iron Will
– قیمت از ۹۵۰ به ۹۰۰ کاهش یافت.

lotus_orb_lg
Lotus Orb
– Echo Shell mana cost از ۱۰۰ به ۷۵ کاهش یافت.
– Echo Shell cooldown از ۱۷ به ۱۵ کاهش یافت.

manta_lg
Manta Style
– Mirror Image range/melee cooldown از ۵۰/۳۵ به ۴۵/۳۰ کاهش یافت.
– Mirror Image mana cost از ۱۶۵ به ۱۲۵ کاهش یافت.

medallion_of_courage_lg
Medallion of Courage
– دیگر هدف های Spell Immune را تحت تاثیر قرار نمیدهد.
– آرمور Roshan را به میزان نصف کم میکند.

solar_crest_lg
Solar Crest
– دیگر هدف های Spell Immune را تحت تاثیر قرار نمیدهد.
– آرمور Roshan را به میزان نصف کم میکند.

40px-Mjollnir_icon
Mjollnir
– تعداد هدف های Chain Lightning از ۸ به ۱۲ افزایش یافت.

moon_shard_lg
Moon Shard
– دیگر Recipe برای تهیه نیاز ندارد.

40px-Necronomicon_icon
Necronomicon
– Necronomicon Warrior and Archer health از ۶۰۰/۷۰۰/۸۰۰ به ۷۰۰/۸۰۰/۹۰۰ افزایش یافت.

40px-Pipe_of_Insight_icon
Pipe of Insight
– Insight Aura برروی دارنده Pipe نیز از این پس اعمال میشود.

40px-Phase_Boots_icon
Phase Boots
– Phase duration از ۳٫۶ ثانیه به ۲٫۵ ثانیه کاهش یافت.
– Phase bonus speed برای هیروهای Melee از ۱۶% به ۲۴% و برای هیروهای Range به ۲۰% افزایش یافت.

40px-Power_Treads_icon
Power Treads
– Attack speed از ۳۰ به ۲۵ کاهش یافت.

quelling_blade_lg
Quelling Blade
– Chop cooldown از ۵ به ۴ ثانیه کاهش یافت. ( مشابه Battle Fury )

radiance_lg
Radiance
– Recipe از ۱۴۲۵ به ۱۳۵۰ کاهش یافت.

scy_lg
Scythe of Vyse
– Cooldown از ۳۵ به ۳۰ کاهش یافت.

tpscroll_lg
Town Portal Scroll
– قیمت از ۱۰۰ به ۷۵ کاهش یافت.

ring_of_health_lg
Ring of Health
– قیمت از ۸۷۵ به ۸۵۰ کاهش یافت.

void_stone_lg
Void Stone
– قیمت از ۸۷۵ به ۸۵۰ کاهش یافت.

40px-Veil_of_Discord_icon
Veil of Discord
– Recipe از ۱۱۰۰ به ۹۰۰ کاهش یافت.

اشتراک گذاری

 • Facebook
نویسنده: PhoenixOfTheWorld دیگر مطالب ارسال شده توسط
Playing Dota usually , Fighting with noobs actually!

۳۳ دیدگاه در "تغییرات مپ ۶٫۸۵ دوتا ۲ به فارسی"

 1. CrystalSong ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ در ۱۳:۲۸ - Reply

  – Bloodstone دیگر هنگام مرگ کم شدن Gold هیرو را کم نمیکند. ( اثری برروی از دست دادن gold ندارد.)

  این چی میگه دیگه این وسط

  • Mr.Legendary ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ در ۱۳:۳۳ - Reply

   یعنی وقتی بمیرید دیگه از پوبتون کن نمیشه بلکه از شارژ Bloodstone کم میشه

 2. mostafa ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ در ۱۶:۳۸ - Reply

  درست کردن Passive های مقابل که با Break از کار نمی افتادند.یعنی چی break؟ :/

  • PhoenixOfTheWorld ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ در ۱۷:۴۶ - Reply

   Break یک افکته که با Silver Edge یا Doom با آقانیم برروی هدف اعمال میشه. هیرو یا Creep ای که Break شده ، LeveL های Passiveش موقتا غیر فعال میشن. مثلا Anti Mage اگه Break بخوره Spell Shield ش از کار میوفته. ۱۲ تا Passive از هیرو ها با Break غیرفعال نمیشن که لیستش رو میتونید اینجا ببینید.
   http://dota2.gamepedia.com/Break

   • mostafa ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ در ۰۰:۰۲ - Reply

    مرسی بابت توضیحات کامل :)

 3. LOL ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ در ۱۷:۵۰ - Reply

  Tnx

 4. امید ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ در ۲۰:۴۰ - Reply

  ای بابا اخه هیرو clock به این خوبی مگه خار داره که تغییر نمیدن من clock هیرو تخصصیمه ولی لول ۲ شو یکم با dly میزنه

 5. jj ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ در ۰۷:۵۷ - Reply

  copy mikuni zekre manbe kon pas farda google blocket kard mifahmi 😐
  farhangooo

  • Mr.Legendary ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ در ۱۰:۳۸ - Reply

   چه چیزی و از کجا کپی شده که باید ذکر منبع بشه ؟

 6. peyman ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ در ۰۰:۵۷ - Reply

  – دمج و اسپید اضافه شده توسط Alacrity از ۲۰->80 به ۳۰->90 افزایش یافت. با اقانیم اینقدر میشه ؟

 7. mahdi ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ در ۰۱:۲۰ - Reply

  جاااااان
  ۶ تینکر کولدانش توی آخرین لول ۰ ثانیه است
  جاااااان
  دیگه امکان نداره روزی دوبار باهاش بازی نکنم
  خدایی خیلی باگه
  ۰ ثانیه یعنی من دیگه حرفی ندارم

  • Poorya ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ در ۱۰:۰۴ - Reply

   زیادم فایده ای نداره چون در هر حال توی Eearly Game مانا به شدت کم میاری توی Lateهم اگر آیتم خوب آورده باشی که این کم آوردن مانا جبران بشه کری های تیم مقابل انقدر آرمور و خونشون رفته بالا که بازم انقدری که میگی تاثیر نمیزاره

 8. reza ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ در ۰۸:۲۸ - Reply

  سلام …بازی رو رو فلش میزنم میبرم به یک سیستم دیگه استیم که میاد بالا ۸۷ مگ اپدیت میخواد وو تو حالت افلاین هم ارور Missing Executable میده اگه راه کاری دارین خواهشن کمک کنین ! مرسی

  • Porii ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ در ۱۱:۱۷ - Reply

   فک کنم اگه استیم رو دوباره نصب کنی درست شه البته گفتم فک کنم

 9. jj ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ در ۱۲:۳۳ - Reply

  az crashgame…
  mitunid tarikhe indexe ono to google check kunid :)

  • Mr.Legendary ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ در ۰۰:۵۷ - Reply

   الان ساعت ۱۲:۵۶ شب هستش و رفتم توی سایت ذکر شده و موضوع رو بررسی کردم و هیچ کپی انجام نشده. بنده بیشتر از ۳ ماهه به سایتی که گفتید اصلا سر نزده بودم. شما اگر قدمت آپدیت های دوتا ۲یی که در سایت من ترجمه شده رو ببینید خواهید فهمید بنده هیچ چیزی رو به جز اندک پستی هایی که شاید تعدادشون به ۵ عدد برسه رو کپی کردم که با ذکر منبع هم بوده. اگر تاریخ منشتر شدن پست ها در یک روز بوده اتفاقی نادر و جالبی بوده . تنها دلیل دیر منتشر شدن آپدیت توسط سایت ما شلوغ بودن سر من بوده و گرنه تمامی آپدیت های قبلی که مربوط به انتشار مپ های قبلی با حجم بالا بوده رو در کمتر از ۲ روز با تعداد مترجم های ۳-۴ تا ترجمه کردیم و در سایت گذاشتیم. من نمیدونم شما مترجم اون متنها بودید یا مدیر سایت هستید. اگر نویسنده و مترجم در سایت کرش گیم هستید بگید تا موضوع رو با مدیر سایت کرش بررسی کنم

  • Amir ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ در ۱۲:۱۵ - Reply

   سلام.
   بنده از مدیران سایت کرش گیم هستم.
   چیزی که بنده تا الان از سایت دوتا۲ویکی و سعید Legendary دیدم این بوده که اگر که مطلبی رو از سایتی بردارن ذکر منبع هم میکنن.
   البته این پیگیری بازدید کننده ها و دلسوزیشون واقعا جای تقدیر داره.
   سپاس هم از شما
   سپاس از سعید عزیز

 10. Ruhom ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ در ۰۵:۳۹ - Reply

  تغییرات لول passive دو هیرو omni knight و spectre فکر کنم یادتون رفته بنویسید

 11. jj ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ در ۰۷:۲۴ - Reply

  کوپی کردن که بد نیست ولی با ذکر منبع!
  در ایندکس گوگل پست اونا, اول ثبت شده.
  صرفاً خواستم بگم با لحن دوستانه که چون رنک اول گوگلید بیشتر مراقب باشید.

  موفق باشید

  • Snow ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ در ۱۶:۵۱ - Reply

   کپی کردن بدون ذکر منبع بده , اما کامنت گذاشتن بدون فکر افتضاحه دیگه , قصد توهین ندارم اما منِ یوزر , و خیلیای دیگه الان مطمئن شدیم شما اطلاعات خیلی خوبی داری و میدونی ایندکس و رنک گوگل چیه , ولی بهتر بود از یه راه دیگه این رو بیان کنی رفیق , نه به هر قیمتی , چون امروز از وقتی این کامنتارو دیدم منطق این کامنتا رفته توی فکرم و داره اذیت میکنه , چون منطق این کامنتا اینه که هر وبسایتی اول خبری رو میذاره , بقیه هم که اون خبر رو میذارن معنیش اینه که حتما کپی کردن :) نه ؟ :) اگه توجه کرده باشی همه حتی خود کرش گیم هم داره کپی میکنه , کپی از وبسایت رسمی خود دوتا 😐 برای اینکه یکی مثل من یا یکی مثل شما خیلی راحت خبرو به فارسی بخونه ,ولی ظاهرا اینجا یه سری هستن که فکر میکنن کرش گیم اولین سایتی بوده که تغییرات پچ رو نوشته و چیزی هم به نام وبسایت رسمی دوتا وجود نداره xD
   موفق باشی

 12. محمد ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ در ۱۶:۳۱ - Reply

  سلام ایران دیگه روم پارتی نداره ؟ دوستم میگفت اپدیت جدید امده حذف شده میره رومه ازربایجان ؟!!!!!!!!!۱۱۱

  • Mr.Legendary ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ در ۲۲:۴۴ - Reply

   سلام آره دیگه روم ایران حذف شده

 13. saleh ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ در ۲۳:۳۲ - Reply

  سلام مدیر سایت میشه جواب منو بدید چرای در نسخهی reborn < replay های قدیمی باز نمیشه ؟؟ علت ؟ راه هل؟

  • Poorya ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ در ۱۰:۰۸ - Reply

   چونکه Engine کلی بازی تغییر کرده و نتونستن که ریپلای های قبلی رو به Engine جدیدConvert کنند.
   منبع:Reddit

 14. محمد ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ در ۲۲:۱۴ - Reply

  سلام من تیکت زدم شما هم بزنید این نامردا هر روز یک فیلمی سر ما در میارن !!۱

 15. رضا ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ در ۱۳:۱۴ - Reply

  ای بابا پوکیدیم با این همه ابدیت مگم بازی دیگه ای هم هست که این همه ابدیت براش بیاد؟!!!!!!!!
  ای هی!!!!!!

 16. sahand ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ در ۰۰:۳۵ - Reply

  سلام دوستان. میشه لطفا یه کمکی بکنین خواهش میکنم. من دوتا ۲ م یه مشکلی پیدا کرده و وقتی که اسم شرکت والو میاره جای لودینگ اسکرین میپره بیرون لطفا از همه و از مدیر سایت درخواست کمک میکنم.ممنون

 17. sahand ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ در ۰۰:۳۹ - Reply

  مشکل من هم کپی اقا رضا هست Missing Executable

 18. danial ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ در ۲۲:۵۶ - Reply

  مردشور این بازیو ببرن من که دوهفته ای از این بازی مزخرف زدم بیرون من خودم ۳ سال دوتا۲ پلی میکردم هرروز هرروز اپدیت هرروز هرروز بازی مسخره تر . روس ها هم که رو افزون در حال بیشتر شدن فقط الکی الکی حجم این نتو میخورن والو هم که فقط به فکر جیب خودشه . فقط ست میده بیرون برای اینکه بفروش برسونه و سود کنه فقط و فقط به فکر خودشونن اگه این طوری نبود یکم اگه به بازی کردن بعضیا (روس ها ) نگاه میکردن میرفتن خود بازیو سروسامون میدادن نه جیب خودشونو ……… در کل میگم دیگه ادم تا یه جایی میتونه تحمل کنه بعد از اون دیگه صبر ادمم خدی داره تموم میشه من که ازش متنفر شدم و SHIFT DELETE کردم …. بای -_-

 19. محمدرضا ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ در ۱۶:۲۱ - Reply

  vajeb nakardan ke set bekhari taze az csgo ina ham kheyli behtare oona bara inke bazi koni pool migereftan in nemigire dl free gozashte baadesham player ro nemitoonan be dalil noob boodan ban konan ke yekam fekr kon bad harf bezan:l

 20. رضا ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ در ۰۸:۳۵ - Reply

  احسنت
  بازیه بازی خیلی خوبیه اما همین ابدیتا کار ادمو سخت می کنن
  اصلا اینو برا ما ایرانیا نساختن
  البته شما می تونید افلاینم بازی کنید تقریبا همون جذابیت داره :d
  می تونید افلاین استیم باز کنید بازی رو شروع کنید برا این که از بازی در نیاد باید کابل adslرو از مودم بکشید یا از کامپیوتر
  همه اینا امتحان شده است
  برید با بوتا حالشو ببرید

  • mostafa ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ در ۱۶:۱۷ - Reply

   توی دوتا ریبورن دیگه همون اینترنت اولیه هم نمیخواد که بعد بخوای کابل adsl رو بکشید فقط کافیه استیم رو در حالت offline mode باز کنید و برید با یوت بازی کنید.حتی میتونید به صورت آفلاین در قسمت demo hero هم برید.در اون قسمت میتونید ست هیروهارو امتحان کنسد حتی اگر نداشته باشیدشون.من خودم میرم اونجا با آرکانا اس افو DC hook پادج حال میکنم D:

 21. رضا ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ در ۰۷:۴۹ - Reply

  بعله اونجوریهم می شه ولی با botها که بخای بازی کنی باید به اینترنت وصل نباشی در حات افلاین مد چون بعد از یه دقیقه در میاد از بازی

ارسال یک پاسخ