Qualifier های Europe و Sea به فینال ESL ONe میرسد

esloneny
توسط - موضوع اخبار

تیم های دسته اول Sea طبق انتظار ، به فینال رسیدند درحالی که در اروپا ، Underdog ها تیم های طراز اول را شکست دادند.

همان طور که پیش بینی میشد ، Fnatic و MvP Phoenix برنده مطلق Sea Qualifier بودند و به فینال آمدند اما تنها یک تیم به ESL ONE NY Main Event راه میابد. Fnatic در این بازی ها ، ترکیب جدید خود را آزمایش کرد و بدون باختن حتی ۱ بازی ، به فینال آمد اما MvP Phoenix هر دو بازی خود را ۲-۱ برده است.

European Qualifier شاهد تیم های تازه تشکیل یافته زیادی بود و این مسابقات ، بهترین فرصت برای تست هماهنگی تیم ها بود اما تمام تیم های تازه تشکیل یافته ، نتوانستند به نیمه نهایی راه یابند. تیم جدید ۵Jungs , Kky و تیم جدید Monkey Freedom Fighters Singsing هر دو ناموفق بوده اند. Alliance نیز با وجود بازگشت s4 و Admiral Bulldog ، نتوانست موفقیتی کسب کند.

Natues Vincere و Empire نیز با وجود این که در دسته تیم های طراز اول بودند ، در نیمه نهایی حذف شدند. Na`Vi فرصت آزمایش PSM را پیدا کرد و Empire مجبور شد بدون کاپیتان خود ، Resolution ، بازی کند و ممکن است دلیل اصلی باخت تیم ، همین بوده باشد. Vega Squadron و Ninjas In Pyjamas فینالیست های EU Qualifier اند ، دو تیمی که با وجود ناموفق بودن در راه یابی به TI5 ، ترکیب خود را حفظ کردند و به نظر میرسد که این عدم تغییر در تیم ، به نفع شان تمام شده است.

اشتراک گذاری

  • Facebook
نویسنده: PhoenixOfTheWorld دیگر مطالب ارسال شده توسط
Playing Dota usually , Fighting with noobs actually!

ارسال یک پاسخ